Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej wychodzi na przeciw oczekiwaniom studentów mających aspirację do wyajzdu na wymianę. Jeżeli chcesz poznać szczegóły programu, dowiedzieć się jak wygląda semestralny czy roczny pobyt za granicą, jak się do niego przygowować, nie wahaj się zapytać!

Do zakresu zadań Biura Wymiany Międzynarodowej należą:

 

1. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących międzynarodowych programów edukacyjnych realizowanych przez Politechnikę Lubelską, w tym:

  • wyjazdów na studia;
  • przyjazdów studentów zagranicznych na studia;
  • wyjazdów na praktyki zawodowe;
  • przyjazdów na praktyki zawodowe;
  • wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć;
  • wyjazdów nauczycieli w celu organizacji wymiany;
  • przyjazdów nauczycieli z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć;
  • wyjazdów pracowników na szkolenia;
  • przyjazdów pracowników z uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia.


2. Realizacja umów z uczelniami zagranicznymi w zakresie wymiany międzynarodowej.
3. Współpraca z organizacją studencką o nazwie Erasmus Student Network Lublin University of Technology (ESN LUT).
4. Sporządzanie sprawozdań i zestawień na potrzeby Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.
5. Poszukiwanie nowych kierunków wymiany międzynarodowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z biurem - kontakt