Erasmus Day (EN)

Erasmus Day is the time of promoting Erasmus+ programme. It is held two times a year. It is made to enrollment in the student exchange trips by the International Exchange Office and ESN section. These events are designed to demonstrate the mobility of students. On promotional days students realize what Erasmus is and how the recruitment and study abroad looks like. It is also one of the many opportunities to learn about the activities and ideas that ESN represents. Interested students can also talk to Erasmus students who undertake their exchange in Poland. They may ask about the differences they had experienced coming to Poland and how goes the studying in their home country. Students very often decide to use their opportunity to go on Erasmus after the promotion, and if in their case it is required, they enroll in English exam.

Erasmus Day (PL)

Erasmus Day jest to dzień promocyjny wymiany oraz praktyk międzynarodowych programu Erasmus + . Organizowany jest dwa razy w roku ze współpracą Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej. W ramach tego projektu europejscy studenci przedstawiają oferty swoich uczelni i możliwości studiowania u nich. Dodatkowym plusem jest możliwość spotkania się i rozmowę ze studentami, którzy z zagranicy wrócili. Spotkanie z koordynatorami wydziałowymi pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących wyjazdów zagranicznych. Jest to również jedna z wielu możliwości, aby dowiedzieć się o działalności i idei, które reprezentuje ESN.