Jak ubiegać się o wyjazd na studia w ramach Erasmusa?

Rekrutacja kandydatów jest prowadzona na poszczególnych wydziałach:

  1. Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z wydziałem. Listę takich uczelni możesz znaleźć na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej.
  2. Złóż wymagane przez uczelnię/wydział dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Po zakwalifikowaniu na wyjazd przestrzegaj wskazówek przekazanych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Kiedy zgłosić chęć wyjazdu?

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.
Przeważnie rekrutacja odbywa się wczesną wiosną, ale dokładny termin ustala uczelnia. Najlepiej już na początku roku akademickiego skontaktować się z Biurem Wymiany Międzynarodowej i tam uzyskać informacje o terminie naboru i formie oceny kandydatów.

Co jest brane pod uwagę w czasie oceny kandydatów na wyjazdy?

Podstawowe kryteria zawsze brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen) i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Są to kryteria ustalone w zasadach programu Erasmus. Aby ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa musisz więc mieć dobre wyniki w nauce i znać język obcy w takim stopniu, aby w zagranicznej uczelni brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.
Uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywny udział w zyciu uczelni, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.
Szczegółowe zasady rekrutacji. 

Pamiętaj, że najpóźniej pół roku przed planowanym wyjazdem należy przeprowadzić nastepujące działania:

1. Kontakt z koordynatorem wydziałowym

2. Wybór uczelni, na którą chce się wyjechać

3. Kontakt poprzez koordynatora wydziałowego bądź Biuro Wymiany Międzynarodowej z koordynatorem na uczelni zagranicznej

4. Wypełnienie odpowiednich formularzy:

* Application Form
* Learning Agreement
* Transcript of Records

5. Załatwienie ostatecznych formalności:

* zakwaterowania, ubezpieczenia

6. Kupno biletu na wyjazd

7. Zorganizowanie świetnej imprezy pożegnalnej ;)