Orientation Week (EN)

Orientation Week is a project which main purpose is to integrate among students and help them with first moments in new college. This venture takes place during the last week of September or last week of February, when ESN members with newly arrived Erasmus students take part in pre-planned events. By taking a part in this project, students gain a unforgettable memories and valuable knowledge about living in Lublin and our culture.

Orientation Week (PL)

Orientation Weeek jest to projekt, którego głównym celem jest integracja wśród studentów przybyłych do naszego kraju i pomoc im w pierwszych mementach na nowej uczelni. Organizowany jest od dwa razy do roku, na początku każdego semestru. Członkowie ESN wraz z nowo przybyłymi studentami Erasmusa biorą udział w wcześniej zaplanowanych wydarzeniach. W czasie tego tygodnia studenci maja okazje poznać życie kulturowe i zwyczaje obowiązujące w Polsce. Organizowane są wycieczki po mieście, zabawy integracyjne , a także całonocne imprezy w najpopularniejszych miejscach Lublina.
Projekt ten pozwala na poznanie ludzi z całego świata, niezapomniane wspomnienia i zdobycie cennej wiedzy na temat życia w Lublinie i naszym kraju.