SocialErasmus (EN)

SocialErasmus is a project which aims at engaging Erasmus students into helping the local society and letting them get to know not only the university life but also other social groups of Poland.
Through the SocialErasmus project we would like to make the Erasmus experience not only about getting familiar with the university life and making international friendships but also to be an inspiration for future lives of Erasmus students.

SocialErasmus (PL)

SocialErasmus to projekt, który ma na celu angażowanie studentów Erasmusa do pomocy lokalnemu społeczeństwu i pozwolić im poznać nie tylko życie uniwersyteckie, ale również inne grupy społeczne Polski.
SocialErasmus to międzynarodowy projekt, który powstał w 2008 roku w ESN Polska. Pozwala on zrozumieć otaczające problemy społeczne, jak i wypracować odpowiednie dla nich rozwiązania. Dzięki temu młodzi ludzie mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa, jako obywatela świata.
Główne projekty SocialErasmus to
• Erasmus in Schools – Jest to projekt realizowany w szkołach, który ma na celu przybliżenie uczniom szkol podstawowych, gimnazjalnychi liceów kultury i języka wielu krajów Europy.
• Międzynarodowy Święty Mikołaj – Jest to projekt który ma na celu kontakt studentów zza granicy z lokalna społecznością poprzez organizacje Mikołajek i rozdawaniu upominków.
• Las Erasmusa - Erasmusa to 3-etapowy projekt. Pierwsza część to sadzenie drzewek. Druga to zajęcia z cyklu “Europa w szkole” na temat ochrony środowiska, a trzeci wspólna publikacja z Lasami Państwowymi, promująca postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży.
• Hol Erasmusa - Program realizowany jest m.in. przez malowanie korytarzy jak i również różnego rodzaju zbiórki zabawek i książek, które następnie dostarczamy do szpitali oraz placówek szkolno-wychowawczych.
• ESN Gift – projekt angażuje zagranicznych studentów w pomaganiu ludziom w potrzebie. Studenci mogą przygotować paczkę z rzeczy, których nie mogą zabrać do swoich krajów i podarować ja osobom potrzebującym.

Mottem projektu jest hasło: „Zostaw swój ślad!”