[ENG]

Action developing students in local schools. Students of the Erasmus + program present in schools how their adventure with mobility looks like and how diverse our culture is in Europe. Thanks to this project, many people are developing and have a greater desire to learn about the world. Youth and children in schools are opening up to new horizons, their willingness to learn languages increases and a greater intercultural tolerance develops in them.

 

{PL]

Akcja rozwijająca uczniów w lokalnych szkołach. Studenci programu Erasmus+ prezentują w szkołach jak wygląda ich przygoda z mobilnością oraz jak bardzo w Europie zróżnicowana jest nasza kultura. Dzięki temu projektowi wiele osób rozwija się i ma większą chęć poznawania świata. Młodzież i dzieci w szkołach otwierają się na nowe horyzonty, ich chęć nauki języków wzrasta oraz rozwija się w nich większą tolerancja międzykulturowa.