[ENG]

International Jobs in Poland is a Facebook page, where we publish job offers for people who speak foreign languages in Poland. The main objective of the project is to increase career prospects for people who live in Poland and know foreign languages at a professional level. Offers are addressed to students and all those seeking both permanent and temporary employment. We have cooperated or are cooperating still with such companies as State Street, Capgemini, Diebold Nixdorf, Toolbox for HR, Uber, Wawel and many others. Our activity is focused on professionalism and efficiency - thanks to our offers, many people from Poland and abroad succeeded in finding the job they were looking for.

FACEBOOK

[PL]

International Jobs in Poland to strona na portalu Facebook, na której publikujemy oferty pracy dla ludzi posługujących się językami obcymi w Polsce. Głównym celem projektu jest poszerzenie perspektyw zawodowych dla osób mieszkających w naszym kraju i znających języki obce w stopniu profesjonalnym. Oferty skierowane są do studentów oraz wszystkich osób poszukujących zarówno stałego, jak i tymczasowego zatrudnienia. Współpracowaliśmy lub współpracujemy nadal z takimi firmami, jak: State Street, Capgemini, Diebold Nixdorf, Toolbox for HR, Uber, Wawel i wieloma innymi. Nasza działalność nastawiona jest na profesjonalizm i efektywność, a dzięki naszym ofertom wielu osobom z Polski i z zagranicy udało się znaleźć pracę, której poszukiwali.

FACEBOOK