[ENG]

National Erasmus Games is a nationwide ESN project that allows international students from all over Poland to participate in a sports competition which is inspired by the Olympic Games. This project functioned under the name ESNOLYMPICS. From this year’s edition the new name is used. The logo of the event has also changed.

NEG encourages Erasmus students to do physical activities and promotes healthy lifestyle. It is an opportunity to international cooperation and teamwork. What is more, it connects people and it is a chance to healthy competition.

The project is always divided into 3 parts: local, national and international. Participants compete in three different categories: futsal, basketball and volleyball. One team consist 12 participants, in which 2 persons must be girls. Anyone who is a student of the ERASMUS program can join the team, because this is the only requirement.

At the local level, competition take place within individual cities, between their sections. 

Then the winning teams meet in the national finals, which is organized by one of the sections. After two days of the competition, the winning team is announced. This team will advance to the 3rd stage and represents ESN Poland during International Erasmus Games in one of the cities of Europe.

The nationwide final of this year's edition of NEG took place in Warsaw on April 13 - 15. The international stage will take place in Serbia on 17 - 21 May.

The ESN team from Lublin also participates in consecutive editions of the project. We can even boast of successes in this area, because in 2017 we took the 3rd place at the nationwide stage.

 

[PL]

National Erasmus Games to ogólnopolski projekt Erasmus Student Network, który umożliwia zagranicznym studentom z całej Polski uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych na wzór igrzysk olimpijskich. Do tej pory projekt ten funkcjonował pod nazwą ESNOLYMPICS. Dopiero od tegorocznej edycji używana jest nowa nazwa. Zmieniło się również logo wydarzenia.

NEG zachęca studentów programu Erasmus do aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia. Jest okazją do budowania relacji opartych na współpracy międzynarodowej i pracy zespołowej. Co więcej łączy ludzi i jest okazją do zdrowej rywalizacji.

Projekt jest zawsze podzielony na 3 etapy: lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy.  Uczestnicy rywalizują w trzech dyscyplinach: futsalu, koszykówce i siatkówce. Drużyna składa się z co najmniej 12 osób, w której skład wchodzą co najmniej dwie dziewczyny. Do drużyny może dołączyć każdy, kto jest studentem programu ERASMUS, ponieważ jest to jedyne kryterium.

Na poziomie lokalnym rywalizacja odbywa się w ramach poszczególnych miast, między ich sekcjami. Następnie zwycięskie drużyny spotykają się w ogólnopolskim finale, który organizuje jedna z sekcji. Po dwóch dniach rozgrywek ogłaszana jest zwycięska drużyna, która awansuje do 3 etapu i reprezentuje ESN Polska podczas International Erasmus Games w jednym z miast Europy.

Finał ogólnopolski tegorocznej edycji NEG odbył się w Warszawie w dniach 13 – 15 kwietnia. Etap międzynarodowy będzie miał miejsce w Serbii w dniach 17 – 21 maja.

Drużyna ESN z Lublina również bierze udział w kolejnych edycjach projektu. Może nawet pochwalić się sukcesami w tej dziedzinie, ponieważ w roku 2017 zajęła 3. miejsce na etapie ogólnopolskim.