[ENG]

SocialErasmus is an international project that was created in 2008 by ESN Polska. It aims to promote a social attitude among young people participating in student exchanges. The project is based on volunteering, which aims to integrate international students with local communities. This translates into long-lasting changes in society and gives students the opportunity to look at the realities of the country in which they are staying from a new perspective.

The aim of the SocialErasmus project is to enrich the experiences of international young people staying abroad through volunteering that enables them to understand and learn about the problems of society and work on finding solutions. SocialErasmus offers opportunities to learn about the realities of foreign environments. Students can also learn how to contribute to changing society by being citizens of the world. Our mission is to provide young people with the opportunity to use their experience acquired during the mobility period to trigger a positive social change through volunteering and to show the additional benefits of volunteering as part of the student mobility through the SocialErasmus project.

The motto of the project is the slogan: Leave your mark!

 

[PL]

SocialErasmus to międzynarodowy projekt, który powstał w 2008 roku w ESN Polska. Ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy.

Celem projektu SocialErasmus jest wzbogacenie doświadczeń międzynarodowych młodych ludzi przebywających za granicą poprzez wolontariat umożliwiający zrozumienie i poznanie problemów społeczeństwa i pracy nad znalezieniem rozwiązań. SocialErasmus oferuje możliwości poznania realiów obcych środowisk. Studenci mogą również nauczyć się, jak przyczynić się do zmiany społeczeństwa, będąc obywatelami świata. Naszą misją jest zapewnienie młodym obywatelom możliwości do wykorzystania ich doświadczenia nabytego w okresie mobilności wywołanie pozytywnej zmiany społecznej poprzez wolontariat oraz ukazanie dodatkowych korzyści wolontariatu jako część mobilności studenckiej poprzez projekt SocialErasmus.

Mottem projektu jest hasło: Leave your mark!